#12843 پاسخ
avatar
اکبری

با سلام و احترام
مجله بسیار معتبری است
بنده به کمک معاون محترم پژوهشی دانشکده نامه ای نوشتیم و معاونت پژوهشی پاسخ دادند که از نظر دانشگاه این ژورنال دارای اعتبار علمی بین المللی کافی است و تنها باید وزارت علوم در قرار دادن این مجله در لیست سیاه تجدید نظر کند تا دانشگاه بتواند مساله را حل کند.
توکل بر خدا ان شالله که خیر است