#12846 پاسخ
avatar
احسان

یکی از دلایلی که برای بی اعتبار بودن این مجله آورده اند این است که این مجله در هر موضوعی مقاله چاپ میکند. مجلاتی چون nature communication با if=12 و scientific reports if=5 هم در هرموضوعی مقاله چاپ میکنند . حضرات هنوز مفهوم مجلات multidisciplinary رانفهمیده اند . بسیاری از مجلات وجود دارند با ایمپکت فاکتور ۲۰۰ مثل مجله Lancet که در هر موضوع علمی مقاله چاپ میکند.