#12864 پاسخ
avatar
میم

زمان داوری ربطی به اعتبار ژورنال ندارد. ریجکت شدن مقاله سطح بالا ربطی به اعتیار ژورنال ندارد.

اینکه ژورنال پولی هست نشان دهنده عدم اعتبار هست. همه ژورنال ها می توانید با پرداخت هزینه بعد از قبولی مقاله، مقاله تون را اپن اکسس (دسترسی آزاد ) بکنید. در نتیجه توجیح پولی بودن برای دسترسی آزاد درست نیست.

در راستای اعتبار هم این را در نظر داشته باشید که جامعه علمی به چه چشمی نگاه می کند.
در جلسه بررسی متقاضیان دکترا، داشتن مقاله از ژورنال پولی امتیاز منفی حساب می شود! مگر حالت خاصی که ژورنال از استاد شناخته شده ای برای چاپ رایگان مقاله دعوت کرده باشد. هیچ توجیحی هم غیر از این از متقاصی قبول نمی کنند. اصولا بحث هم نمی کنند بدون اینکه چیزی بگویند میگن کار خوبی نتوانسته بکند و با پول خواسته کارش را چاپ کند.