#12878 پاسخ
avatar
محمدرضا

با سلام. واقعا دلیل این کار چیه؟؟؟ بسیاری از مجلات داخلی که با داوری بسیار ضعیف شروع به چاپ مقالات کردند چرا در لیست سیاه قرار نمی گیرند؟؟؟؟ وقتی مجله ای داخلی 200 مقاله برای چاپ دارد آیا واقعا مشکلی در این مجله نیست!!!! لطفا بدون داشتن دلیل قانع کننده در مورد مجلات تصمیم گیری نکنید.