#12889 پاسخ
avatar
بدون نام

با سلام و احترام
شفافیت در معیار اظهار نظر در مورد هر مطلبی یا موضوعی به همه امکان اطمینان از پشتوانه آن اظهار نظر را مید هد. هستند مجلات بی هویت و بی ریشه که بدون داوری پذیرش می دهند. اما متاسفانه برچسب زدن به برخی مجلات از سوی بسیاری از دانشگاهای داخلی یا وزارت علوم و جهان اسلام بذون شفاف سازی در مورد دلایل یا معیار های آن انجام شده است که اقداماتی غیر اخلاقی و خلاف حقوق است و می تواند مورد پیگرد قانونی از سوی ذینفعان حقیقی و حقوقی قرار بگیرد. اینکه دانشگاهی یا مرجعی در ایران بگوید من معیار های بالاتری از JCR ، Impacfactor , Scopus ,… دارم از عجایب تلخ است. تبعا فرد و افرادی به صورت غیر مسدولانه بخواهند نتیجه زحمات و دستاوردهای جمع کثیری از افراد محققان یا موسسات
را زیر سوال ببرند، باید پاسخگو باشند. پیشنهادم مطالبه گری رسمی افراد ذینفع از طریق مراجع قانونی کشور شامل معاونت های پژوهشی دانشگاه ها و دفاتر حقوقی آنها، همچنین وزارت ارشاد، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح است.