#12934 پاسخ
avatar
بدون نام

با سلام . از آنجا که مقاله من توسط یک مجله معتر دیگر به این مجله ترانسفر شده است و نیز قرار داشتا در لیست ISI SCOPUS چرا نامعتبر یا جعلی شکرده میشود. لطفا راهنمایی فرمایید