#13020 پاسخ
avatar
حمید

ژورنال heliyon یکی ا معتبرترین ژورنال هاست. به خود من از طرف یکی از ادیتورهای الزویر که ژورنال q1 بودند معرفی شد. روند داوری بسیار سختگیرانه دارد و از همان ابتدا دو تا سه داور مقاله را بررسی می کنند. علت در لیست سیاه رفتن آن نامشخص است و خواهشمند است به این امر رسیدگی گردد. دانشگاه فردوسی مشهد اگر دلیل قانع کننده دارد کتبا اعلام کند. ضمن آنکه نامعتبر اعلام کردن این ژورنال معتبر جهانی از سوی دانشگاه فردوسی مشهد، نمی بایست و نمی تواند این ژورنال را برای تمام دانشگاهیان در لیست سیاه قرار دهد