#13081 پاسخ
avatar
محمود

سلام مقاله من با ۴داوری تایید شد درصورتیکه الزویر با ۲داور ، ،این ژورنال خیلی معتبر است و با ژورنال های معتبر دیگر تفاوتی ندارد تعجب می کنم از اظهارنظر بعضی دوستان ، این ژورنال برای کشور ما هیچ هزینه ای دریافت نمی کنه و پولی نیست ، در ضمن فرایند بررسی این ژورنال با ژورنال های دیگر متفاوت هست بدین صورت که مقاله در مرحله اول سابمیت اگر ضعیف باشه خوب رجکت دایمی می شه اما اگر ریوایز بخوره باز رجکت می شه اما با ریسابمیت، یعنی یه فرصت مجدد می دهند که شما دوباره سابمیت کنی ،دلیل تاریخ های کم پذیرش همین موضوع می باشد ، مقاله من ۶ماه پیش سابمیت کردم و الان پذیرش شد مرحله اول رجکت همراه با ریسابمیت خورد . تاریخ سابمیت دومی که حدود ۲ماه پیش بود خورد و مدت زمان بین سابمیت و پذیرش بجای ۶ماه ، ۲ماه خورد.