#13083 پاسخ
avatar
باقری

سلام این ژورنال فرایند داوری بسیار سختی دارد و بسیار معنبر هست. تاریخ از سابمیت مجدد ملاک قرار می ده روال بررسی این ژورنال متفاوت می باشد ریوایز ندارد و فرصت ارسال مجدد می دهد و دوباره برای داورها ارسال می کند منطقی قضاوت کنیم.