#13100 پاسخ
avatar
غفاریان

سلام. با توجه به جمیع نظرات دوستان کاملا واضح است که این نتیجه گیری در مورد نامعتبر بودن این ژورنال بدون بررسی کامل و دیدن مقالات آن صورت گرفته است. بنده مقاله ای را برای چاپ در ژورنامل stoten که دارای ایمپکت 10.5 است فرستادم. پس از داوری اولیه و عدم پذیرش آن ژورنال مورد بحث را به من پیشنهاد دادند که این خود نشان دهنده ارزش بالای آن است. در ریز نتیجه و صحبت سردبیر آن ارسال می گردد. خواهشمند است مسوولان این سایت بررسی مجدد کرده و نتیجه را اصلاح نمایند:
I am pleased to offer a conditional acceptance of your manuscript in the Environment section of Heliyon, an all-science, open access journal publishing scientifically valuable research. Heliyon is part of Elsevier’s prestigious Cell Press and has an Impact Factor of 3.776. http://www.cell.com/heliyon
If you take up this offer and transfer your submission to Heliyon, your paper will be quickly accepted, without further peer review. Please note that acceptance is contingent upon your revising your manuscript to address the comments of the reviewers and editor, which follow below.