#13138 پاسخ
avatar
کسری

من برای حدود 31 ژورنال مختلف تا به حال داوری کردم و بدون اغراق می تونم بگم که این ژورنال یکی از ضعیفترینها بین اون ها بوده. تا به حال سه بار داوری برای این ژورنال داشتم و نظرات بقیه داورها اغلب در حد دانشجوهای لیسانس بوده و تصمیم گرفتم که دیگه براشون داوری انجام ندم.