#13141 پاسخ
avatar
بدون نام

سلام. چرا کسی پاسخگوی پیامهای همکاران نیست؟ چطور ممکن است مجله ای به این اعتبار نامعتبر باشد. اساتید فرمودند معمولا کارشناسی به اشتباه یا غیر عمد این را ثبت کرده است. لطفا دوستانی که دسترسی دارند با بخش مجلات دانشگاه تماس بگیرند و گوشزد نمایند.