#13264 پاسخ
avatar
Mohammad

با سلام
. من رئیس دانشکده ی مهندسی یکی از دانشگاه های دولتی هستم. این ژورنال به هیچوجه نمیتواند جزء ژورنال های بلک لیست قرار گیرد من 2مقاله ی با کیفیت در حد JCRQ2 (مهندسی مکانیک و بصورت تئوری-آزمایشگاهی) به این ژورنال

ارسال کردم یکی رو قبول کرد و یکی رو ریجکت کرد. من مطمئن شدم که الکی مقاله رو قبول نمیکنه. بنابراین از لیست سیاه دانشگاه خودم پس از بحث در شورای پژوهشی دانشگاه در آوردمش.

دوستان حتما به شورای پژوهشی دانشگاه مربوطه ی خودشون بگن. جزء بلک لیست وزارت هم نمیباشد.