#13268 پاسخ
avatar
کیانی

با سلام و احترام. این مجله از نظر شاخص های اعتبارسنجی مجله وضعیت مناسبی دارد. منتها بایستی به نکاتی اشاره کرد که شاید علت قرار گرفتن مجله مذکور در لیست سیاه دانشگاه تهران باشد:

اول اینکه مجله در ازای دریافت 840 دلار (حدود 42 میلیون تومان) مقاله را چاپ می کند (البته دریافت پول برای چاپ لزوما به معنای نامعتبر بودن مجله نیست ولی می تواند در تصمیم اتخاذ شده اثرگذار باشد. اگر چه الگوی نشر مقالات تغییر کرده و مجلات به جای دریافت هزینه از مصرف کننده از تولیدکننده مقاله هزینه چاپ رو دریافت می کنند و البته می تواند منجر به رویت پذیر شدن بیشتر مولف شود. اما نکته دیگر اینکه این تعداد زیادی از مقالات منتشر شده در این مجله متعلق به ایرانیان بوده است. مثالا در سال 2023 در این مجله 7802 مقاله چاپ شده که از این تعداد 353 مقاله متعلق به ایرانیان بوده است. همه این موارد می تواند در تصمیم اتخاذ شده تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه ما بایستی به بحث دانشگاه نامرئی هم توجه کنیم. ممکن است مجله ای به لحاظ شاخص های کمی و کیفی در وضعیت مناسبی باشد ولی اتمسفر خوبی حول آن مجله در جامعه تخصصی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال این مطلب در مورد بسیاری از مجلات هینداوی صدق می کند. این موارد از دست من و شمای پژوهشگر خارج هست. نکاتی که عرض کردم حاصل تجربه حضور در جلسات مربوط به ارتقا و جذب اعضای هیات علمی است. امیدوارم مفید واقع گردد.