#13269 پاسخ
avatar
کیانی

نکته تکمیلی به کامت قبلی اضافه کنم اینه که این مجله یک مگاژورنال مالتی دیسیپلیناری هست و در حوزه های مختلف اعم از مدیریت، اقتصاد، آموزش و تحقیقات آموزشی، روانشناسی اجتماعی، نانوذرات، ایمونولوژی، علوم تغذیه، باکتری شناسی، زبان شناسی، علوم کامپیوتر و … مقاله چاپ می کنه. سلیقه داوران در مورد این نوع مجلات در همان دانشگاه نامرئی که در کامنت قبل گفتم متفاوت هست. برخی به شدت این مجلات را قبول دارند و برخی آنها را نامعتبر می دانند و حتی امتیاز صفر رو برای این مجلات در نظر می گیرند. امیدوارم نکاتی که گفتم مفید باشه. با احترام