#13404 پاسخ
avatar
Mahshid , PhD

سلام
این نشریه از نشریات معتبر و در زمرۀ نشریات با کیفیت علمی در سطوح مختلف علمی است.سطح داوری و مراحل چاپ این مقاله با توجه به اساتید و ادیتورهایی که مسئولیت داوری این مجله را بر عهده می گیرند بسیار بالا و مشکل است.
همچنین زمان چاپ و فرایند ریوایز بسیار طولانی و به دقت بررسی می شود. شایان ذکر است که فرایند پاسخگویی به نویسندگان بسیار عالی و محترمانه و با سرعت است. مقاله Q1 هست و impact factor برابر 4 دارد.
و در صورتیکه مقاله مناسب ارزیابی نباشد به سرعت ریجکت می شود.