#1537 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences" فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در نمایه تراز اولی دیده نمیشود. درخصوص نمایه ESCI نیز پیش در پاسخ به پرسش شماره 9 ارزیابی وبسایت ضریب تاثیر ارائه شده است.
تعدد نویسندگان ایرانی این ژورنال جالب توجه است!