#1855 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

forouzandeh : بنده دو مقاله در این مجله ای اس ای چاپ نموده ام برای دکترا امتیازی دارد برایم؟

 

با سلام
این ژورنال ISI-Listed محسوب میشود و نه ISI.

در لیست سیاه تا این لحظه قرارنگرفته و میتواند برای شما حائز امتیاز باشد. هرچند که توصیه ما انتخاب ژورنال های با کیفیت تر و یا به تعبیر دقیق تر بسیار باکیفیت تراز این مورد است.