#2016 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
تذکر: http://tendenzen.plamen[dot]org آدرس هایجک (جعل) شده است و بدیهی است چاپ مقاله در این وبسایت فاقد اعتبار میباشد.

ضمنا آنکه در گزارش اخیر فهرست مجلات جعلی دانشگاه آزاد اسلامی نیز قرار گرفت