#2109 پاسخ
avatar
سید رضا

با سلام مدیر گرامی اگه جعلیه پس سایت اصلیش کجاس مگه ما چه گناهی کردیم یه روز میگن سایت همینه یه روز میگن نیست تکلیف 2 نمره مقاله برای ارشد چی میشه پس؟قبل اون که جعلی نبود از کجا باید میفهمیدیم وقتی میگن های جکه دلیلشون چی هست وقتی حتی خودشونم سایته اصلیشو نمیدونن خواهشمندم راهنمایی بفرمایین