ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II پاسخ به : The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II

#2314 پاسخ
avatar
Rae

سلام

آیا ژورنالIIOAB هندیایی جزو بلک لیست است و مشکوک نوشتن به چه معناست و علت اینکه گزارش مشکوک نوشتن در لیست از نظر زمانی با لیستی که بنده چند روز پیش چک کردم و همخوانی ندارد چیست ؟ در تاریخ ۲۴ بهمن ماه از طریق واحد علم سنجی دانشگاه چک شده ودر بلک لیست نبوده ولی حالا گزارش شده مشکوک .
وتاریخ گزارش هم به عقب برگشته چه عاملی ایا می تواند تاثیر گذار باشد؟
لطفا در صورت امکان شفاف بفرمایید موضوع را .
سپاسگزارم