ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II پاسخ به : The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II

#2315 پاسخ
avatar
Rae

سلام بنده در تاریخ ۲۴ بهمن از واحد علم سنجی دانشگاه ش……. به راهنمایی استاد مربوطه توسط خانم ف……. از ژورنال IIOAB استعلام خواستم که آیا جزو بلک لیست نمی باشد گفتند خیر حتی تلفنی با استاد مربوطه کاملا صحبت کردند و گفتند که این ژورنال مشکلی از تظر ایندکسینگ ندارد .انروز ظهر از واحد علم سنجی با جملات مشکوک به بنده گزارش شد که این ژورنال جزو بلک لیست مشکوک نوشته شده علت این عدم همخوانی تاریخ اعلام اینکه ژورنال مشکلی ندارد و گزارش مجدد مشکوک اینکه ژورنال مشکل دارد وتلریخ از نظر تقویمی عقب کشیده شده چه می باشد؟
فرد گزارش دهنده اصلا من دانشجو را نمی شناختند وهیچ شماره ای از من نداشتند ولی جالبه مستقیما به شماره همراه من تماس گرفتند
و گفتند که شماره شما را از استادتان گرفتیم