#469 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

"Ecology, Environment and Conservation" فاقد ضریب تاثیر و بواسطه قرار داشتن در نمایه "Zoological Record" ، جزو ژورنال های ISI-Listed محسوب میشود (توضیحات تکمیلی در پاسخ به پرسش شماره 2). همچنین این ژورنال در نمایه Scopus با درجه کیفی Q4 حضور دارد.
درخصوص امکان پذیرش و تامین نمره مقاله دفاع شما توصیه میشود از معاونت پزوهشی دانشگاه خود استعلام کنید.