#5218 پاسخ
avatar
ttt

با سلام
ظبق بررسی های به عمل آمده از اطلاعات این ژورنال در می یابیم که این ژورنال برای بهره مندی ازمزایای مناطق کمتر توسعه یافته از جمله جهان اسلام محل ژورنال رو کویت ذکر کرده در صورتی که محل اصلی لهستان هست و هیچ ارتباطی به آی اس سی نداره ولی پایگاه استنادی جهان اسلام ISC به اشتباه اون رو نمایه کرده