#5320 پاسخ
avatar
مهدی

با سلام

بنده چند مقاله چاپ شده در این مجله دارم و کاملاً برای آنها داوری انجام شد. ولی کلاً سریع جواب میدن که مزیت این مجله هست. فکر کنم مال بلغارستان هست اصلش، ولی زده کویت. در کل مجله مورد داری نیست بنظرم.