#5324 پاسخ
avatar
محمد

سلام

من هم برای این مجله https://ijpam[dot]eu چند تا مقاله فرستادم . حسنش این که زود جواب میدهند بعضی ها یک ماه و بعضی ۲ ماه. البته داوری میکنند و ریوایز میخواهند. ولی خیلی سخت نمیگیرند.که صد جور ایراد بنی اسراییلی بگیرند. اگر موردی هنوز باشه که مقاله ای دارای اشکال پذیرش بدهند ممکن اشتباه داور باشه. نمیشه به مجله خورده گرفت.