#5342 پاسخ
avatar
فرهاد

با سلام

مجله International Journal of Pure and Applied Mathematics با ISSN 1311-8080 (printed version)
ISSN 1314-3395 (on-line version)برای سابمیت مقاله چطوره ؟ باذکر دلیل

باتشکر