#5378 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

عبدی: … هر نشریه ای در نمایه ESCI باشه نامعتبرو توصیه به احتیاط شناخته میشه …

خیر، چنین نیست.

"توصیه به احتیاط" تعریف خاص خود را دارد که پیش تر بیان شد.
اما درخصوص مجلاتی که صرفا در ESCI نمایه شده اند (برخلاف مثالهای شما) مطابق مستندات نمیتوان بطور مطلق "معتبر" دانست.