#562 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "TOJDAC Turkish online journal of design, art and communication" با شناسه ISSN: 2146-5193 فاقد ضریب تاثیر و بصورت open-access میباشد. درخصوص نمایه ESCI نیز پیش تر در پاسخ به پرسش شماره 9 بحث شد.