#5666 پاسخ
avatar
Saeed Sayfzadeh

باسلام

متا سفانه هر نشریه ای که فاقد ضریب تاثیر باشد و در این وبسایت مورد بحث قرار بگیرد چه خوب چه بد چه جعلی چه اصلی در لیست سیاهه دانشگاه آزاد و دفتر گسترش علم قرارخواهد گرفت.
شما که محدودیت زمانی دارین {بازه ۱تا ۳ ماه } باید در نشریات فاقد ضریب تاثیر مقاله خودتون رو انتشار بدین که در نهایت در لیست سیاهه ممکنه قرار بگیره و اگر زمان دارین {بازه ۷تا ۱۲ ماه } برای نشریات با ضریب تاثیر هر چند زیر نیم اقدام کنید
انجام این کار بسیار ساده است حتی ساده تر از ساختن ایمیل و صفحات سوسیال نتورک از جمله انستاگرام و فیسبوک…
افراد سود جو از نادانی های ما استفاده میکنند.

لینک زیر به شما روش سرچ و سابمیت رو نشون میده
https://www.youtube[dot]com/watch?v=Hli3Uj4NBAI

 

همچنین نشریهSOUTH AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT
ISSN: 2078-5585
در بازه زمانی 4 ماه جواب میده
Journal impact‎: ‎0.37
Acceptance rate : 40
ایمیل سابمیت : sajbm@usb.ac[dot]za​
متن زیر رو با مقاله به ایمیل بالا ارسال کنید انشالا جواب میگیرید

Dear Dr. [Editor name],
We wish to submit a new manuscript entitled “[title of article]” for consideration by the SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT.
We confirm that this work is original and has not been published elsewhere nor is it currently under consideration for publication elsewhere.

Thank you for your consideration of this manuscript.
Sincerely,
[Your name]

با احترام