#582 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام برخلاف ادعای وبسایت "International Journal of Advanced Biotechnology and Research" این ژورنال فاقد IF و ضرایب مطرح شده متعلق به شاخص های غیرمعتبر (و یا حداقل نامطمئن ICIF و …) میباشد. ضمن آنکه در نمایه برجسته ای دیده نمیشود و پیش تر درخصوص اعتبار نمایه ESCI بحث شد (توضیحات تکمیلی در پاسخ به پرسش 9) ولذا توصیه به انتخاب ژورنال های با کیفیت تری میشود.

* این ژورنال در فهرست مجلات با اعتبار کم قرار دارد

در پاسخ به سوال "محمد" هم لطفا ژورنال دیگر مدنظرتان در Scopus را مشخص کنید.