#651 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "Canadian Journal of Applied Linguistics" با شناسه "Print ISSN: 1481-868X" فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و بواسطه قرارداشتن در نمایه ESCI ، جزو ژورنال های ISI-Listed محسوب میشود. (توضیحات تکمیلی در پاسخ به پرسش شماره 9)