#677 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

ژورنال “Journal of Politics and Law” فاقد ضریب تاثیر، بصورت open-access و در نمایه های تراز اول قرار ندارد. و از سایرین میتوان به ESCI اشاره کرد. (توضیحات تکمیلی در پاسخ به پرسش شماره 9)
 تعدد نویسندگان ایرانی این ژورنال جالب توجه است!