#691 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "Journal of Molecular Biology Research" فاقد ضریب تاثیر و بصورت open-access میباشد. تا این لحظه در فهرست سیاه و یا فهرست ژورنال های کم اعتبار گزارش نشده است.
این ژورنال در نمایه های تراز اول استنادی بین المللی قرار ندارد و درخصوص نمایه ESCI نیز پیش تر توضیح داده شد (در پاسخ به پرسش شماره 9)