#8366 پاسخ
avatar
وحید

در سایت مجله اشاره ای به هزینه چاپ نکرده که رایگان هست یا 300 دلار میگیره. البته من که با سردبیر مجله صحبت میکردم ایشان اشاره ای به هزینه چاپ نکردند و گفتند با فلانی در ارتباط باشید. و با این آقا هم که صحبت کردم گفت 300 دلار هزینه چاپشه برای ایرانی ها. این مجله دانشگاهیه و معمولا دانشگاه های اسپانیا برای چاپ هزینه نمیگیرن مگر اینکه روسایت مجله نوشته باشند.

حرف من این هست که سردبیر چرا نباید مستقیم مقاله بگیره از ایرانی ها و چرا باید یه نفر را واسطه قرار بده اونم کسی که موسسه داره. این کار سردبیر غیر حرفه ای هست وگرنه مجله برای چاپ زیاده و مجبور نیستیم اینجا اقدام کنیم.