#8368 پاسخ
avatar
س.جمالی

سلام. من فکر میکنم این مجله رایگان باشد چون در هیچ بخشی از سایت در مورد هزینه چاپ صحبت نشده و قاعدتا مجلات دانشگاهی فری هستند. البته با توجه به مقالات فراوانی که از ایران چاپ شده احتمالا نوسنده گان هزینه پرداخت کردن و واسطه ای بوده که این حجم از مقالات را توانسته به چاپ برساند. ولی اینکه یه مجله دانشگاهی اسپانیایی به یه موسسه اعتماد کنه و اونو هیات تحریره بزاره جای تامل  هست. سپاسگزارم