#8393 پاسخ
avatar
djamin

سلام بله متاسفانه این ژورنال از ایرانی ها پول میگیره و الان به صراحت بعضی افراد پول میگیرن و 1ماهه چاپ میکنن و مجله زیادمعتبری نیست