#846 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "International Journal of Applied Mathematics and Statistics" فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و در نمایه های درجه تراز اول قرار ندارد.درخصوص نمایه ESCI نیز پیش تر در پاسخ به پرسش شماره 9 بحث شد.
تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است.