ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II پاسخ به : The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II

#1128 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

ژورنال "The IIOAB Journal" با شناسه "ISSN: 0976-3104" فاقد ضریب تاثیر ، حضور در نمایه ESCI (توضیحات تکمیلی در پاسخ به پرسش 9) و در نمایه Scopus با درجه کیفی Q4

صرف چنین هزینه ای برای این ژورنال توصیه نمیشود